• Welcome
  • Welcome
  • Welcome
  • Welcome

CAZA PLATUU AMPHAWA

ออกแบบตกแต่งที่พัก
ของคนที่รักงานอาร์ท
นิยมการดัดแปลง
เลือกใช้เศษวัสดุ
เฟอร์นิเจอร์ของเก่า
และของสะสมในอดีต
ต่างยุคสมัยซึ่งมีอยู่
มาใช้อย่างรู้คุณค่า
โดยไม่สูญเปล่านำมา
ผ่านขบวนการ
Recycle Reuse
Rethink Remake
เพื่อได้สิ่งที่ถูกใจและ
สามารถ สร้างความฝัน

Explore

ปลาทูริมน้ำ

ปลาทูริมน้ำ

EXPLORE
ปลาทูกินลม

ปลาทูกินลม

EXPLORE
ปลาทูชมสวน

ปลาทูชมสวน

EXPLORE
ครอบครัวปลาทู

ครอบครัวปลาทู

EXPLORE